In-FCTA

Festival de Cinema de la Terra Alta 

El Festival de Cinema de la Terra Alta, l’In-FCTA naix a Bot (Terra Alta) el 2017 de la mà de l’actor Ivan Massagué, Director del primer festival, i el grup de dinamització local de Bot, Sorolla’t, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bot, el Consell Comarcal de la Terra Alta i altres ens i empreses privades de la comarca, sense la participació desinteressada dels quals hauria estat impossible.

Si bé és cert que aquesta primera edició va ser pensada, dissenyada i realitzada amb un temps record i amb pocs recursos, el resultat final i la participació del púbic de la comarca va superar amb escreix les previsions de l’organització. És des d’aquest punt de vista que es valora positivament la celebració d’una segona edició del festival amb la intenció de fer d’aquesta nova proposta cultural a la comarca un referent i una cita anual de rellevància a la zona.

 


Ivan Massagué

Ivan Massagué naix el 4 de setembre del 1976 a la ciutat de Barcelona. Comença a treballar cap al 2000, però no és fins el 2005 que se'l comença a reconèixer a la pantalla petita per la sèrie 7 vidas de Tv5. A partir d’aquí no ha parat d’encadenar treballs de diversa índole.

Llistem els projectes més destacats de la seua filmografia:

CINEMA
El hoyo, 2018.  El año de la plaga 2018.  Cerca de tu casa, 2016.  Raphael: una historia de superacion personal, 2010.  El laberinto del fauno, 2006.  Los últimos dias, 2014.  Pancho: el perro millornari, 2014.  Kamikaze, 2014.

TV
Benvinguts a la família, 2018.  El barco, 2011-2013.  Cor de la ciutat, 2002-2005.  7 vidas, 2005-2006.  La familia mata, 2007-2009.  Gym-Tony, 2014-2016.

 


Sorolla’t

Sorolla’t emprèn l’activitat el 2016. Es crea per la voluntat de cedir al poble més sobirania i poder de decisió quant a les activitats culturals i festives que se celebrarien des d’aquell moment. En aquest sentit, funcionem com una extensió del braç de cultura de l’Ajuntament, ens encarreguem de gestionar gran part de les activitats festives i culturals que fins ara gestionava aquest organisme local, a més de tot un seguit d’esdeveniments de diversa índole que hem iniciat pel nostre compte, com és el cas d’In-FCTA.

L’equip de dinamització va heretar el nom i la forma jurídica d’una associació de jóvens sense ànim de lucre que havia existit amb anterioritat al poble i que en aquell moment estava poc activa. Ens va semblar adient en tant que la voluntat d’aquells i la nostra era la mateixa i, sota l’apel·latiu Sorolla’t, ens hi sentíem plenament identificats.

Després de tot un seguit d’assemblees populars obertes, un grup d’unes set persones van crear el grup de dinamització, també es va crear una llista de persones col·laboradores que ajudarien al grup en tasques que requeririen l’ajuda de més mans.

En l’actualitat el grup de presa de decisions és format per deu persones i el nostre funcionament és més aviat horitzontal en el sentit que no hi ha una jerarquia de càrrecs electes a l’estil d’un entitat típica; tothom ocupa el lloc en què se sent més còmode i les decisions es prenen per votacions assembleàries.

 


Ajuntament de Bot

Des de la primera edició, l’Ajuntament de Bot ha cregut en el festival i ha participat en aquest projecte. Primer, per In-FCTA 2017, deixant les localitzacions públiques al Festival i facilitant-nos la tasca organitzativa; després, amb In-FCTA 2018, es presentava com a patrocinador principal del projecte en tant que institució governamental de la vila, i, enguany, per In-FCTA 2019, l’Ajuntament ha pres un paper determinant com a membre coorganitzador del Festival, en tant que posa a l’abast d’In-FCTA recursos econòmics, humans i logístics imprescindibles per al bon funcionament de tot l’entramat del Festival

 

 

 


Objectius i justificació

El principal objectiu és i serà sempre la difusió cultural en una zona deprimida i amb accessos més reduïts a formats culturals diversos i de qualitat. En aquest cas, es tracta de trobar un lloc a la Terra Alta per a la difusió d’un format cultural, l’audiovisual i el cinematogràfic, que ha tingut sempre una gran presència en la zona, però que en els darrers anys ha perdut la brillantor d’altres èpoques.

Tots els ens implicats en l’organització d’In-FCTA treballaran per aquest objectiu: promoure a la Terra Alta la descoberta, la projecció i la divulgació de llargmetratges de diversa temàtica i gèneres i curtmetratges de producció pròpia a través del concurs de curtmetratges que s’organitza en el marc del Festival.

A la vegada, de retruc i pel fet que també es tracta d’una iniciativa que vol incloure tota la societat terraltina sense excloure ningú, a banda de les projeccions de films i el concurs de curtmetratges, abans i durant el festival tindran lloc tot un seguit d’activitats de dinamització, informació i educació cinematogràfica per a infants i adults.

Si la intenció és fer créixer en la població l’interès per aquest apartat cultural, cal posar-lo a l’abast d’adults, per al gaudi, però també per a l’aprofundiment en el coneixement sobre el cinema i per la creació d’un espai de reflexió i diàleg sobre el mateix format cultural i, de retop, dels temes que es desenvolupen en les obres projectades, i posar-lo també a l’abast dels infants, per conèixer-lo, valorar-lo, crear-ne i emocionar-se amb el cinema.

En aquest sentit valorem com a molt apropiada la celebració del concurs de curtmetratges, amb una secció d’adults i una altra per a xiquets. A banda de la publicació de les bases del concurs s’elaborarà un dossier informatiu consultable en línia sobre què és un curtmetratge i quins són els paràmetres temàtics i de realització del projecte. Per la seva banda, quant als xiquets, es focalitzarà en la participació dels alumnes dels darrers cursos de les escoles de la Terra Alta i se’ls facilitarà l’opció de comptar amb una sessió informativa per part de membres de l’organització del Festival, que duran informació per ensenyar-los quins són els elements clau en la creació d’un curtmetratge.

A la vegada, creiem que premiar degudament ambdues seccions en cadascuna de les categories que s’especifica en l’apartat 3.2 motivarà una major participació en el concurs i en l’assitència a les xerrades, a les activitats complementàries del Festival i, és clar, a les projeccions previstes durant els dies que durarà In-FCTA.

 


Emplaçaments

In-FCTA va nàixer i desenvolupar-se en primer lloc a Bot, lloc des d’on sorgeix la iniciativa. En aquest sentit, l’organització té la intenció de mantenir la població botenca com a centre neuràlgic i cor del Festival. Això no obstant, es busca i es pretén anar sumant poblacions terraltines, persones i ens locals amb les mateixes inquietuds per fer el projecte més gran en el futur.

Per tant, s’animarà a altres poblacions de la Terra Alta, a ens i persones d’especial consideració pel caire del Festival, a participar del projecte In-FCTA d’enguany, de les activitats complementàries i en el concurs de curtmetratges que es durà a terme pel Festival, així com dels actes d’obertura i tancament d’In-FCTA, que tindran lloc també a Bot. D’aquesta manera, del treball conjunt en un festival incipient d’escala reduïda, i de la participació de tots, en podran sorgir col·laboracions futures de més solvència i projecció exterior.

Per aquesta voluntat d’iniciar un teixit comarcal d’actuació i que, a poc a poc, es vaja teixint una estructura més gran i potent de cara a altres edicions, enguany ja se’ls proposarà de projectar algunes pel·lícules als seus pobles, complint amb el calendari In-FCTA.

 


El Festival. Temperament

Seguint l’objectiu principal i els secundaris, aquest festival projectarà films de diversa índole, quant a temàtica i gènere. La voluntat darrera d’aquesta decisió és la de mostrar al públic un ventall ampli de possibilitats, sempre amb l’exigència d’oferir la qualitat indispensable per al foment del coneixement i la formació d’un sentit crític i un criteri propi en adults i infants.

Així, doncs, en la calendarització del festival, a banda de les projeccions del dia de l’acte d’obertura i dels curts del Concurs, s’inclourà una jornada de projecció d’un film musical i la projecció d’una film comèdia en una jornada interactiva, un experiment social que mai ha tingut lloc en cap festival de cinema fins ara.