In-FCTA Festival

CA EN ES

Objectius i justificació

El principal objectiu és i serà sempre la difusió cultural en una zona deprimida i amb accessos més reduïts a formats culturals diversos i de qualitat. En aquest cas, es tracta de trobar un lloc a la Terra Alta per a la difusió d’un format cultural, l’audiovisual i el cinematogràfic, que ha tingut sempre una gran presència en la zona, però que en els darrers anys ha perdut la brillantor d’altres èpoques. Tots els ens implicats en l’organització d’In-FCTA treballaran per aquest objectiu: promoure a la Terra Alta la descoberta, la projecció i la divulgació de llargmetratges de diversa temàtica i gèneres i curtmetratges de producció pròpia a través del concurs de curtmetratges que s’organitza en el marc del Festival. A la vegada, de retruc i pel fet que també es tracta d’una iniciativa que vol incloure tota la societat terraltina sense excloure ningú, a banda de les projeccions de films i el concurs de curtmetratges, abans i durant el festival tindran lloc tot un seguit d’activitats de dinamització, informació i educació cinematogràfica per a infants i adults. Si la intenció és fer créixer en la població l’interès per aquest apartat cultural, cal posar-lo a l’abast d’adults, per al gaudi, però també per a l’aprofundiment en el coneixement sobre el cinema i per la creació d’un espai de reflexió i diàleg sobre el mateix format cultural i, de retop, dels temes que es desenvolupen en les obres projectades, i posar-lo també a l’abast dels infants, per conèixer-lo, valorar-lo, crear-ne i emocionar-se amb el cinema. En aquest sentit valorem com a molt apropiada la celebració del concurs de curtmetratges, amb una secció d’adults i una altra per a xiquets. A banda de la publicació de les bases del concurs s’elaborarà un dossier informatiu consultable en línia sobre què és un curtmetratge i quins són els paràmetres temàtics i de realització del projecte. Per la seva banda, quant als xiquets, es focalitzarà en la participació dels alumnes dels darrers cursos de les escoles de la Terra Alta i se’ls facilitarà l’opció de comptar amb una sessió informativa per part de membres de l’organització del Festival, que duran informació per ensenyar-los quins són els elements clau en la creació d’un curtmetratge. A la vegada, creiem que premiar degudament ambdues seccions en cadascuna de les categories que s’especifica en l’apartat 3.2 motivarà una major participació en el concurs i en l’assitència a les xerrades, a les activitats complementàries del Festival i, és clar, a les projeccions previstes durant els dies que durarà In-FCTA.

Emplaçaments

In-FCTA va nàixer i desenvolupar-se en primer lloc a Bot, lloc des d’on sorgeix la iniciativa. En aquest sentit, l’organització té la intenció de mantenir la població botenca com a centre neuràlgic i cor del Festival. Això no obstant, es busca i es pretén anar sumant poblacions terraltines, persones i ens locals amb les mateixes inquietuds per fer el projecte més gran en el futur. Per tant, s’animarà a altres poblacions de la Terra Alta, a ens i persones d’especial consideració pel caire del Festival, a participar del projecte In-FCTA d’enguany, de les activitats complementàries i en el concurs de curtmetratges que es durà a terme pel Festival, així com dels actes d’obertura i tancament d’In-FCTA, que tindran lloc també a Bot. D’aquesta manera, del treball conjunt en un festival incipient d’escala reduïda, i de la participació de tots, en podran sorgir col·laboracions futures de més solvència i projecció exterior. Per aquesta voluntat d’iniciar un teixit comarcal d’actuació i que, a poc a poc, es vaja teixint una estructura més gran i potent de cara a altres edicions, enguany ja se’ls proposarà de projectar algunes pel·lícules als seus pobles, complint amb el calendari In-FCTA.

El Festival. Temperament

Seguint l’objectiu principal i els secundaris, aquest festival projectarà films de diversa índole, quant a temàtica i gènere. La voluntat darrera d’aquesta decisió és la de mostrar al públic un ventall ampli de possibilitats, sempre amb l’exigència d’oferir la qualitat indispensable per al foment del coneixement i la formació d’un sentit crític i un criteri propi en adults i infants. Així, doncs, en la calendarització del festival, a banda de les projeccions del dia de l’acte d’obertura i dels curts del Concurs, s’inclourà una jornada de projecció d’un film musical i la projecció d’una film comèdia en una jornada interactiva, un experiment social que mai ha tingut lloc en cap festival de cinema fins ara.